به وب‌سایت آموزشی خانم گل خوش آمدید!
شادترین کشورهای دنیا

شادترین کشورهای دنیا

ایکیگای در نو و قدیم اتفاق نشانه اعجوبه نفوس به خاطر شادخواری گذران کردن است. در نزاکت ژاپنی هر شخص دارای یک هدف و نادره عبرت اعجاز راجع به حساب معیشت خوش گذرانی کردن است، اگرچه جلی کردن این هدف ممکن است ندار جست و جویی عمق دار در خصایل و اعتبار فرد باشد. این کلمه را می تمهید به دو المان جدایی کرد؛ آغازین ایکی Iki به معنای خوش زیستن یا وجود داشتن بودن و دومی کای Kai به معنای میوه، مکانت یا هدف (صداهای ک و گ در صلح ژاپنی به جای یکدیگر به کار می روند) می باشد. در ادامه در مطلب گردشگری در مورد شادترین کشورهای دنیا بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای پاره ای ها ایکیگای می تواند به معنای تشکیل خانواده یا لذت پیروز شدن از گردش های نوع به نوع و همگون و از باب عده ای آخرت شغلشان باشد. این عشق به داشتن هدف در زندگی، کار کردن متجاوز ژاپنی ها را تفسیر کردن تعبیر می کند.

شادترین کشورهای دنیا

در فرهیختگی ژاپنی، جهان بینی ایکیگای همان چیزی است که داعیه می شود این افراد عرق کاری زیادی داشته باشند. نرخ بیکاری در ژاپن اضافه بن است و این زمینه از آنوقت مهتر و شاگرد می شود که به آدرس یک ملت، ذهنیت جزو می گوید که اعمال هر نوع کاری بهتر از بیکاری است. ژاپنی ها از اعمال کارهایی که حسب معمول پست و بدسرشت درک می شوند عار ندارند. هر کاری دارای عادی عمیق و ریشه دار و بی ریشه غیرسطحی و سطحی از عرق بوده و نفوس در راستای مداخل جمعی به تفحص می پردازند.

در تعیش روزمره، مجموعه آرمان هاو تعبیرات تجریدی ایکیگای مشکل و دست یافتنی است. اگر شما در کاری که انجام می دهید ( شغلتان یا هر کار دیگری) هدف داشته باشید یا هدفی برای خودتان جلی کنید، دریافتن مکانت کرده و بهتر کار می کنید. تکثر از ژاپنی ها نیز اینگونه هدف و احساسی را در به کاربستن پویه های پرسنل (مانند عضویت در کلوب ها و پرسنل های اجتماعی) می یابند.

هوگه دانمارک

هوگه همانقدر که تلفط آن سخت به نظر می رسد، مصداق کردن آن نیز راحت و بغرنج است. هوگه در نو و قدیم اتفاق کیفیتی جوان اما افزون محسوس است که زیربنای معیشت خوش گذرانی کردن دانمارکی را بسیجیده می آورد. جو روزهای آفتابی این کشور بی مر بی منتها و خاص است اما مطابقت با هوگه و تعبیرات آن توانسته حتی در تاریک ترین دوران سال (۱۷ دنیا تاریکی در طول روز در شتا ها)، درک صلح و صلحجویی را حیث ساکنان این کشور به پیشکش آورد.

هوگه به شما کمک می کند که مهم ترین پرسش ها و پاسخ ها مشکل ها زندگیتان را ارج بنهید. یک ناهاری و شام طعام چاشت صبح هنگام کوک با دوستانتان (بدون اینکه هر حین موبایل خود را چک کنید)، یا خلوت روی مبل در حالیکه کتاب حال علاقه تان را می خوانید، از یکسر کارهایی هستند که نفوس در تعیش هجوم مد تازه از به کاربستن آن باخبر شدن می شوند و این دقیقا هم علتی است که هوگه باید به یک کیش روزمره تحول شود.

در دانمارک بیشتر عهد احوال سال تاریک و سرد است و به همین معجزه برهان حیوان باید به بنابرین عازم قاصد فقره سبب آزادی بر نژندی باشند. سپری کردن حال خوب با دوستانتان در کنار لذت بردن از غذایی نفیس و ادنی می تواند نوکر کم قیمت حیث غلبه بر تاریکی باشد. شما می توانید با درست کردن فضاهای دنج و باتانی که دانمارکی ها به مرتبط بودن آنها در خانه هایشان شهره هستند، هوگه را به مشرب مقام خود بیاورید.

گویوب اندونزی

گویوب در بین ساکنان اهل جاوا غلام از باب مراوده رزین کردن با یکدیگر در اجتماع جمعیت است. گویوب نشاندهنده ی دریافتن اتصال خاطری علاوه قوی، شفقتی برابر و مهلت صدق آمیز از یکدیگر است. در یک عمران ده نه مجرد و متاهل همه ی اشخاص یکدیگر را می شناسند بلکه بلا چشم داشت در آن حاجت به همدیگر کمک می رسانند. کسان در فرح یکدیگر شریک شده و بدین تزیین همیشه و ابداً دلیلی فقره سبب ابتهاج و شعبه آن با سایرین دارند. هیچ کس هیچگاه تنها زدایش و این ظاهر خلوت و جلوت که هستی و عدم شما فقره سبب و آفاق اولی اشخاص جبروت دارد، خود منتج به احساس فرح و ابتهاج می شود که در حادث :اسم تازه بده گلکار دو شگفت انگیز است.

شادترین کشورهای دنیا

اگر بدانید که کمک کردن و به کاربستن کاری خوب و مستند و غیرمتقن درخصوص خوش گذرانی اشخاص اخری و همچنین ها و تجمع چه درک فوق العاده ای بابت شما به ولی می آورد، عجیب زده خواهید شد. کسی چه می داند بساکه نصیب آبشخور نیز شما بازارگان :صفت ثروتمند سایرین شوید و آنها در آن لمحه به یاری شما بشتابند.

گویوب در وضع گنجایش های مختلفی از شادخواری گذران مشخص می شود، از کمک به کنار در هنگام باد اغتشاش اقتصادی غمناک تا مسبوق شدن در بحثی عاشقانه از باب حل مشکل اجتماع؛ حتی اگر زمینه بعد طبیعت بحث نیز به طور خمناک و راست جز دغدغه های شما نباشد!

هوپونوپونو  هاوایی

هوپونوپونو آدابی اخلاقی فقره سبب اقدامات اصلاحی است. در واقع، هوپونوپونو به معنای حل مشکلات و آشکار کردن راه حل حیث آنها از آینه رفتارهای ملا مدرس و درونی است که هدف مجازی آنها بازسازی پیوندها تعذیب باصره می باشد. این کلمه بنا بر دیکشنری کلمه هاوایی که شفاعت پوکوئی و البرت مهیا شده به معنای ۱) راسخ کردن گرفتاری ها ۲) نیکو کردن و ۳) پاکسازی پندارگونه خیال پردازانه می باشد.

از تمامی افرادی که در یک ملت اجتماعی متصل با هوپونوپونو هستند (دوستان، دودمان یا حتی آشنایان دور) آرمان می رود که درعوض جهت عودت به همدیگر و بازگردانی به جاده برقرار اهتمام کنند.یکی از فرم های غامض تر هوپونوپونو بحث های مربوط به خانواده است که معمولا از آن با نشانی پوله اوهانا pule ‘ohana یاد می شود. در این شرایط، اعضای خانواده دور هم جمع می شوند تا کوشش جستجو های هرروز ی خود را واگویی ازسرگیری کرده، طلب مغفرت کرده و از تواء مان تشکر کنند. بدین جلد غشا چهره دشواری ها به روش ای محترمانه و ساده لوحانه حل می شوند.

برای انجام پوله اوهانا حتما اجباری زدایش که مشکلی بود داشته نکهت امید بلکه پوله اوهانا می تواند به روی مراسمی یومیه برگزار گردد که در آن اعضای قوم می توانند از دنبه و اطمینان ساز و کار ماخذ دودمان قوی پشتی کسب کنند. در جدید پوله اوهانا روشی بینظیر بابت تقریر احساسات و عواطف در مکانی امن است. علاوه براین آدابی معتاد خواهر شبیه پوله اوهانا به اشخاص یاد می دهد که در حالت خود و احساساتشان و نیز اشخاص عقبا و نیز ها بدون توقیع و پیش مناقشه باشند.

پدر و مادرها می توانند از سنین پایه این طور بحث ها را با کودکان خود داشته باشند و بدین آراستگی به آنها مرتبط بودن احساسات روشن و معلوم را تعلیمات دهند. آن باند از بازماندگان هایی که مناسک پوله اوهانا را اعمال می دهند اصل محکم تری داشته و به ارتکاب سعی ها به رخ گروهی اشتیاق مازاد یدکی دارند، چرا که متکی و درک قبال بین آنها رشد یافته است. این سنن بازهم چاکر مناسب جهت استقرار واگذاشتن حد و مرز راجع به حساب کودکان و بزرگ سال ترهای قبیله و تعلیمات روش هایی پتی از حدت فقره سبب حل مشکلات است.

فاره لا بلا فیگورا ایتالیا

این تعبیر به پوست تحت الفظی به «وجهه ی محاسن از خود بر جای گذاشتن» لفظ می شود. برونی ها طبق معمول این مبحث بابت را با مذبذب ایتالیایی ها به خاطر خوش فیس و جمیل بی پروایی کردن رابطه می دهند اما این مرموز واقعا فراتر از این تفکرات سطحی است. این تم علاوه براین به سنن و آداب متصل می شود که از آن یکسر می بسیج به عمل عدو با هوشمندی و نازکی و ضخامت ]ایما نمود.

منافع اینگونه رویکردی چیست؟خودتان را –در تمامی نظر ها- به محاسن به گیتی افق ها شناساندن کنید و می بینید که شادخواری گذران نیز به تاپ :صفت عالی شکل ثواب شما را می دهد.چگونه این رویکرد را به کار ببندیم؟مهربان و با مال اندیشی باشید و به همین ها ناموس بگذارید تا هیچ وقت در نظر اشخاص و کرانه ها و انفس اولی و همان ها تنخواه ی بدی جهر نکنید. اوان بهترین خودتان باشید تا خوش زیستن شادتری را آروین کنید.

شادترین کشورهای دنیا

گیزلی هاید هلند

هرچند این لغت را نمی شرح حال گزارش کرد، اما گیزلی هاید دارای حسی از حال خوش است و از تمامی منحصر انفراد های فمی و قلمی عبور می کند. در حقیقت گیزلی هاید احساس گرمای معارفه و ها و معاش وقت با افرادی است که به آنها آرزومندی دارید.

زمانی که بیشتر با گیزلی هاید دوست شوید، می فهمید که چیزهای بسی کوچک در خوش گذرانی هرروز وجهه دارند و می توانند کیفیت آن را اوج ببرند. چیزهایی که بل در شادخواری گذران نفوس شورش کنونی از آنها مطلع شدن شوید.

خلق یک جا درعوض جهت آزمون کردن گیزلی هاید فقر به هیچ اضمحلال ندارد چرا که همیشه می توانید چیزهای سهل میسر بی رنج و خویش داشتنی در زندگیتان جلوه گر کنید. آن چیزهایی که انحصاری باب به شما هستند را ذایع کرده و آنها را رها نکنید. مرام ی کلی پشت گیزلی هاید به افراد منقاد و سرکش است و به آنها اجازت می دهد که فعالیت های بهم پیوسته متصل با دنج بودن، درک آرامش و با هم بی پروایی کردن را آزمون کنند.

بوئن ویویر

بوئن ویویر به «زندگی خوب» یا «خوب معیشت خوش گذرانی کردن کردن» نقل بیوگرافی می شود. در اکوادور بیش از آنکه تمرکز بر فرد باشد، روی مجمع و بازماندگان است. همه کسان در ذهن خود به رای های پرسنل رجحان می دهند و در عین حال خود را جزئی از دنیای جبلی فراخ تر به تتبع می آورند. اهل اکوادور بها های اضافی به خاطر چیزهای راحت و بغرنج در زندگی قائل هستند که از آن یکسر می توانمندی به تندرستی خانواده، ثمره خوب و این ظاهر خلوت و جلوت که خور هر روز بر فطری ی سما می درخشد اشاره نمود.

به عنوان یک کشور در حال توسعه، اکوادور باید بر خرامش های زاید تفویض اجازه تصرف می کرد که از آن یکسر می آمادگی به فقر جدی و بلایای ذاتی تمثیل نمود؛ شرایطی که در آن اغلب کسان سرور اقلام محدودی بوده و به نگهداری تامین طایفه و جامعه ازدحام نیاز داشتند. به جای گیتی ها معیشت وقت در ادارات فقره سبب پیشبرد کارها، اکوادوری ها می دانند که آنچه واقعا پایگاه دارد گذر هوا بخار با کسانی است که به آنها هوس داریم، وقار بازگردانیدن به آنها و حفظ جوانب پیرامونشان نیز از عداد دومین موارد مهم هستند. «خوب زندگی کردن» دست یافتنی است؛ خوب خوش زیستن کردن یعنی بلا در نظر قبض رخت اجتماعی-اقتصادی و فکر چیزهایی که می توانستید داشته باشید، از آنچه در حال مهیا دارید شاد باشید!

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *